Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste (HenkTL 10§, 523/1999)

2. Rekisterinpitäjä
Yritys: Primum Oy
Osoite: Vuorenjuuri 5, 00410 Helsinki
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu at tarjouslaina.fi

3. Rekisterin nimi
Tarjouslaina.fi:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhteen hoitoa ja markkinointia varten.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lainatarjouksien välittämiseen liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitoon.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin jää tieto lainan määrästä, laina-ajasta, nimestä, syntymäajasta ja sähköpostiosoitteesta.

7. Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Markkinointi
Primum Oy ja Tarjouslaina.fi voivat käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramarkkinointiin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot (HenkTL 26§) ja saada niistä kopiot.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee tehdä pyyntö kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.